SZYBKI KONTAKT:

608 075 460 / 606 887 054

Wykonanie wału przeciwpowodziowego, odcinek nr 44.16 "Polanowice" w ramach inwestycji "Budowa kanału ulgi Odra-Widawa" - w trakcie realizacji:

Odhumusowanie i dogęszczenie podłoża

Załadunek materiału

Budowa nasypu i mieszanie gruntu ze spoiwem

Skarpowanie i humusowanie nasypów